logo
 
GYMNASTIQUE  
 
 
Fotoen vun der Generalversammlung 01/2009
p01
p01
p01
p01
p01
p01
p01
p01
p01
p01
p01
p01
p01
p01

Tätegkeetsbericht 2008

Eis Turnerinne sinn an de Gruppen Psychomotorik, Jeunes, Fillettes an Dames agedeelt, vu Januar 2008 un huet d‘FLGym hir Nimm geännert, Jeunes sinn Minis ginn, Fillettes heeschen elo Juniors an eis Damë sinn elo Seniors.

• den 20.01 huet d‘FLGym eng Formatioun fir Monitricen iwwert Trainingsgrondlagen uge-buede wou d‘Jessica an d‘Cindy matgemaach hunn.

• den 25.01 hate mer eis Generalversammlung am Restaurant Pavillon

• den 16.02 hunn 7 Juniors zou Beetebuerg um Championnat Individuel deelgeholl

• den 17.02 war dat selwecht fir eis Senioren och zou Beetebuerg, do hunn der 3 vun eis matgeturnt

• den 23.02 ware mer zou 2 op Stroossen op d‘Generalversammlung vun der FLGym

• den 8.03 hate mer eise Gala ënnert dem Motto "Ronderëm d’Welt" an der Sportshal, mat bal 300 Zuschauer an circa 110 Turnerinnen

• den 15.05 sinn mer mat 42 Kanner a 15 Erwuessener op Brühl an d’Phantasialand gefuer, wou mer en flotten Dag verbruecht hunn an de Reen gewaart hat bis mer am Bus souze fir Heem. Dës Aktivitéit war den Ofschloss vun eisem 50e Anniversaire

• den 07.06 hate mer Klubchampionnat wou 60 Turnerinne geturnt hunn

• den 14.06 sinn mer mat 2 Equipen (20 Kanner) vun de Minis op de Cents gefuer wou den Dag vun de Jonken Turner vum Centre war. Si hunn do Spiller misse maachen an op 3 Geräter geturnt

• den 22.06 sinn mer mam Fändel mat am Cortège fir den Nationalfeierdag gaang, well dat en laange freie Weekend war, hate mer dëst Joer net vill Leit derbäi, mer soen awer deene Merci, déi do waren

• den 30.06 hunn mer ënnert dem Motto " Lëtzebuerg Turnt" eng Porte Ouverte organiséiert, et hunn 30 Kanner matgemaach an déi hate vill Spaass beim Trampolinsprangen, Klammen, Balancéieren an Turnen, zum Schluss hunn si en Diplom mat Smileys an eng Medaille kritt.

• den 13.07 hunn mer mat 4 Equipen Minis (20 Kanner) un der Coupe vun Dikkrich deelgeholl

• vum 30.07 bis 03.08 war hei zu Iechternach Balloon Trophy, mer haten ëm déi 30 Leit déi haaptsächlech samschdes beim Nightglow gehollef hunn, hinnen all a besonnesch dem Brigitte, dat bal hei campéiert huet, e grousse Merci. Ween Loscht huet fir bei dem nächsten ze hëllefe kann sech roueg bei eis mellen, dat wäert den 1. & 2. August 2009 sinn.

• den 18.09 hunn mer erëm mam Training ugefaang

• den 28.09 war erëm eng Formatioun vun der FLGym iwwert de "Code de Pointage" do hunn d‘Simone an d‘Patricia deelgeholl

• den 19.10 war eng Formatioun iwwert "Räder und Überschläge" wou och d’Simone gaang ass

• den 15.11 war zou Conter Championnat Individuel vum Center vun den Minis, do hu 15 Kanner matgeturnt

• den 22.11 war Championnat Individuel vun der FLGym fir d’Minis zou Uewerkuer, well awer den Dag 15 cm Schnéi hei am Oste gefall war hunn mer dat ofgesot

• den 29.11 war och zou Conter Championnat Individuel vum Centre fir Juniors a Seniors, do hunn 6 Juniors an 2 Seniors vun eis geturnt

• den 2.12 hate mer de Kleeschen op den Training vun de Gruppen Psychomotorik an Minis bestallt, nodeems déi 50 Kanner geturnt haten hunn si vum Kleeschen eng Tut kritt

• den 29.12 ass de Comité mat eise Monitricen an eisem Comité Mécanique als Ofschloss vum Joer eng Pizza iesse gaang.

Mir haten 10 Comitésversammlungen. Eise Comité setzt sech esou zesummen

Présidentin - Patricia Czibula

Trésorière - Nathalie Hoffmann

Sekretärin - Martine Hentges

Memberen - Ana Da Silva, Célia Marques, Marie-Jeanne Osweiler, Sonja Weis

Webmaster - Chantal Meisch

Lizenzen, also och fir den Médico zoustänneg, - Brigitte Back

Den Comité Technique besteet aus de Monitricen, si hunn sech 3mol am Joer all zesumme gesinn fir verschidde Geleeënheeten hunn awer déi eng oder aner Monitricen sech dertëschent gesinn. Et sinn:

Dorothée Windal, Simone Jung, Magda Osmanski, Annick Leitz, Steve Prim,

Annegret Bauerfeind beim Loisir.

Hëllefsmonitricen sinn – Michelle Devor, Cindy Hentges, Karin Maton an Martine Hentges

An eisen Comité Mécanique sinn de Guy Osweiler an de Romain Hentges, si gesinn sech ëmmer wann mer ëm Hëllef ruffe wann erëm eppes ze flicken oder ze riichten ass, an dat ass dacks genuch. Hinnen 2 en ganz léiwe Merci!

All de Jurys aus den anere Veräiner déi fir eis jugéieren, an all deene Leit, déi während dem ganze Joer do sinn fir eis ze hëllefen och en grousse Merci!

op d'Fotossäit

op d'Haaptsäit